• Doctor Cosmetics Facebook
 • Doctor Cosmetics Twitter
 • Doctor Cosmetics RSS
 • Doctor Cosmetics Youtube
 • Doctor Cosmetics Email
 • Doctor Cosmetics
 • คลีนิคผิวหนัง ศัลยกรรม
 • ข่าวสาร คลินิก ศัลยกรรม ความงาม
 • ห้องสนทนาความงาม
 • บริการของ Doctor Cosmetics
 • เกี่ยวกับ Doctor Cosmetics
 • ติดต่อ Doctor Cosmetics
Doctor Cosmetics Center ศูนย์รวมคลินิก สิว ฝ้า กระ ริ้วรอย แผลเป็น ศัลยกรรม เลเซอร์ เครื่องสำอาง ครีมบำรุง
โปรแกรมลบรอยสิว หลุมแผลสิว เพียง 999 บาท ที่ เดอร์มิเนต

Secure Connection
Please Sign In:
Your User:

Your Password:

Remember me
forgot your password !
Register here

 


ทัวร์ต่างประเทศราคาพิเศษกับบัตร DR.CARD
 
New Document

 

 ทัวร์ต่างประเทศ ราคาพิเศษ กับ บัตร DR.CARD

ฮ่องกง - มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
ไหว้พระเสริมสิริมงคล 3 วัดดัง .ฮ่องกง. .วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)
วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวมอิมหาดรีพัสเบย์..
 
ชมความอลังการ คาสิโนในเกาะมาเก๊า ที่ The Venetian Macao Resort

ชมบรรยากาศ แสงสี A Symphony of Lights อันตระการตา

            กำหนดการเดินทาง      กุมภาพันธ์ : 15-17 เมษายน 2553               ราคา   19,900.- 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก              กรุงเทพฯ – ฮ่องกง -มาเก๊า                     (อาหารค่ำ)           

13.15 น.           พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน รอยัล จอร์แดน Row S , Gate 9
16.15 น.           เดินทางโดยสายการบิน รอยัล จอร์แดน  เที่ยวบินที่ RJ182 นำท่านเหิรฟ้าสู่ฮ่องกง
17.40 น.           ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)  ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
                        ***เดินทางสู่มาเก๊า ด้วยเรือเจ๊ตฟอยล์
    ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร..  
                         หลังจากนั้น เดินทางเข้าชม โรงแรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมาเก๊าในขณะนี้ เวเนเชี่ยน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท โรงแรมหรูหรา ระดับ 5 ดาว โดยจำลองบรรยากาศของเมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี มาไว้ในมาเก๊า ให้ท่านมีเวลาอิสระตามอัธยาศัย โดยเพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงหลากหลายรูปแบบที่ท่านสามารถพบได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น การเดินช้อปปิ้งไปตามร้านค้าต่างๆ กว่า 350 ร้านค้า กับสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ร้านค้าใจกลางยุโรป, ล่องเรือกอนโดล่า กับบรรยากาศสุดโรแมนติก, ถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมยุโรปอันสวยงาม และการแสดงโชว์ต่างๆ หรือ สัมผัสกับคาสิโนหรูหรา ระดับ 5 ดาว ให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชค
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Fortuna หรือเทียบเท่า

 วันที่สอง            มาเก๊า – โบสถ์ เซ็นต์พอล – เซนาโด้ สแควร์ – วัดอาม่า – ฮ่องกง (อาหารเช้า/กลางวัน /เย็น)

    เช้า                    รับประทานอาหารเช้า (ติ่มซำ)

                        นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือ วัดเจ้าแม่ทับทิม ชาวมาเก๊านิยมไปกราบไหว้เจ้าแม่อาม่า ซึ่งถือกันว่าเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวประมงทั้งหลายเรียกดินแดนตรงนี้ว่า A-Ma Goa หมายถึง อ่าวของอาม่า นาน ๆ เข้าเสียงก็เปลี่ยนไปเป็น มาเก๊า ณ ที่แห่งนี้ได้ผสมผสานทั้งความเป็นขงจื๊อ เต๋า พุทธ และความเชื่อท้องถิ่น เข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นมาช้านาน จากนั่นนำท่านชม โบสถ์ เซ็นต์พอล สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1602 เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตก ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายทั้งหลัง คงเหลือเพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเท่านั้น ปัจจุบันได้รับการเสนอชื่อแก่องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย
  กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
                        นำท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกง โดยเรือเจ๊ต ฟรอยด์
ชม A Symphony of Lights เวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการ แสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
                        เดินทางเข้าสู่ที่พัก Empire hotel. หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม            วิคตอเรีย พีค – รีพัสเบย์ –ช็อปปิ้ง-กรุงเทพ                (อาหารเช้า/กลางวัน)          

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย ขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค   ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนำท่านสู่ รี พัลส์เบย์  ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมืองแล้วนำชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ     
กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
                        นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันในนาม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในฮ่องกง  สร้าง ขึ้นมาเพื่อระลึกถึงท่านแชกง เมื่อ 300กว่าปีที่แล้ว และมีการสร้างเรือนหลังใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 ด้านในมีรูปปั้นของท่านแชกง ซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ และวัดแห่งนี้มี “กังหันทองแดงนำโชค” ที่ เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล     
                        นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน ซึ่งเป็นวัดที่ได้รวมเอาศาสนาและลัทธิความเชื่อสำคัญของคนฮ่องกงไว้รวมกัน ทั้งศาสนาพุทธลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ รวมทั้งชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติ หลั่งไหลกันมาขอพร ตามตำนาน WONG TAI SIN คนเลี้ยงแกะผู้บำเพ็ญเพียรจนได้เป็นโพธิสัตว์สามารถให้ได้ตามพรที่ขอทุกประการ
จากนั้น อิสระช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยในย่านช้อปปิ้งชื่อดังจิมซาจุ่ย,Mong Kok กับเหล่าสินค้าแบรนด์เนม เช่น MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นต้นหรือตระเวนชิมอาหารอร่อยขึ้นชื่อตามย่านนักชิม ASHLEY, HILL WOOD เป็นต้น 
(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบิน    
21.35 น.            เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่  RJ183
23.20 น.            ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
 
*********************************************
อัตราค่าบริการ  
           
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่         ราคาเท่าผู้ใหญ่   (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่            1,000 บาท   (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่            2,000 บาท  (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ                               4,000 บาท
 
 
อัตราค่าบริการรวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินเอมิเรตส์ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน (1 คืนที่โรงแรม Taipa Best Weatern hotel , Empire hotel.)
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ / อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารค่ำ 2 มื้อ )
4. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2552)
5. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %            
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ                                               
5. ค่าทำหนังสือเดินทาง
6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)
 
การชำระเงิน
มัดจำท่านละ 5,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทางและชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 14 วันทำการ
 
การยกเลิก

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด          

 หมายเหตุ                        

·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
·         การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน และการถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
·         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรม และการเมือง โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
·         กรณีท่านไม่ต้องการใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายได้
·         หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
·         ราคานี้สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีผู้เดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ตไทยต่างด้าว จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

    

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร DR.CARD

DR.CARD / Freedom Member 

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก รับส่วนลด 1,000 บาท         

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Performance tour co.,ltd.
Tel: 02-957-7559 ,02-583-9992 Ext 1519, 086-067-9819, 086-075-7098
OPEN: Mon - Fri 09.30 AM - 17.30 PM


Web Tour www.performance-tour.com 

Blog Tour http://performancetour.ning.com/

 

<< กลับหน้าแรก 

 

 

Skin Laser Treatment Beauty Health Cosmetics Skin Care Cosmetics Surgery